Til toppen

Orienteringspunkter

i en forvirret tid

ISBN: 9788252005417
Lagerbeholdning:
Medlemspris:
Ikke medlem enda? Les mer her! Last ned omslag

inkl. mva.

Hva vil det si å være luthersk menighet?

Tiden Gud har plassert oss i, og det kirkelige landskapet vi beveger oss i, er på mange måter et tåkelandskap. Det hersker i dag mye forvirring om troens innhold og troens liv, og ikke minst om hva det vil si å være en kristen menighet.

Jan Bygstad presenterer en bibelsk og viktig analyse av hvordan modernismen og senere postmodernismen har påvirket vår kristendomsforståelse og luthersk menighetsliv. Og han reiser det tankevekkende spørsmålet: Er det slik at våre tradisjonelle lutherske bastioner knapt kan sies å være lutherske annet enn i navnet?

Forfatteren gir eksempler på tendenser der vår tids forkynnelse og arbeidsformer kan true selve evangeliet − også innen de grener av lutherdommen som ønsker å være bibeltro. Vi ser i dag at tradisjonelle lekmannsorganisasjoner danner kirkelignende strukturer, men at det i liten grad dras veksler på den lutherske arven når menighet og gudstjenesteliv organiseres. Den lavkirkelige tradisjonen synes oftere å være preget av en ukritisk pragmatisme som henter inspirasjon fra ulike deler av amerikansk evangelikal tradisjon der både reformert, pentekostal og katolsk tenkning har fått innpass.

Hva skyldes dette? Råder det i dag uklarhet om helt fundamentale sider ved troen – ved evangeliet og evangeliets hellighet?

Se utdrag av boka her.

Bok
Forfatter Jan Bygstad
Forlag Lunde Forlag
Antall sider 424
Utgivelsesår 2022
Målform Bokmål
Innbinding Mykbind m/klaffer
EAN for boken 9788252005417