Til toppen

Fagbøker og oppslagsverk

Sorter
E-bok

Sjelesorg i teori og praksis (E-bok)

En lærebok og håndbok med mange perspektiver
9788253147130

Fri og forankret

Katekismen som ankerfeste for troen og sjelesorgen
Medlemspris:
9788252005233

Sjelesorg i teori og praksis

En lærebok og håndbok med mange perspektiver
Medlemspris:
9788253148717

Kirke, fellesskap, omsorg del 4

Diakoniens historie IV
Diakoniens historie fra 1800 til begynnelsen av 2000-tallet med vekt på Norden
Medlemspris:
9788253148663

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter

Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja
Hva står egentlig lutheranere for i dag? Det er det ikke alltid enighet om.
Medlemspris:
9788252004328
Tilbud

Skrifter om Kristus, frelsen og kirken

En viktig førstehåndskilde og et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.
Medlemspris:
9788253148496
Tilbud

Møter med Luther

Martin Luther er en av den europeiske historiens mest innflytelsesrike personer. Hva gjorde ham så viktig?
Medlemspris:
9788253148502

Hovedtanker i Johannesevangeliet

Lettfattelig gjennomgang av det som kanskje er Bibelens mest leste skrift.

Medlemspris:
9788252040326

Jeg vet på hvem jeg tror

Medlemspris:
9788252047424

Jordens største under

Historien om kirken

Boka er en kortfattet framstilling av norsk og internasjonal kirkehistorie fra Jesu fødsel og fram til i dag.

Medlemspris:
9788252000085

Kirke og misjon gjennom 2000 år

Allmenn kirke- og misjonshistorie

Omfattende kirkehistorie som spesielt er beregnet på grunnfagsstudiet i kristendomskunnskap.

Medlemspris:
9788252044508

Konkordieboken

Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter
Medlemspris:
9788252033267