Til toppen

Fagbøker og oppslagsverk

Sorter

Fri og forankret

Katekismen som ankerfeste for troen og sjelesorgen
Medlemspris:
9788252005233

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter

Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja
Hva står egentlig lutheranere for i dag? Det er det ikke alltid enighet om.
Medlemspris:
9788252004328

Mennesket i Guds verden

En kristen troslære. 3. utgave
Boka gir en systematisk innføring i de grunnleggende læresetningene i kristendommen. Den er det vi tradisjonelt kaller en kristen troslære eller dogmatikk.
Medlemspris:
9788252001594

Luthers lille katekisme

Hva er luthersk kristendom? Det beste og enkleste svaret på det finner du her i Luthers lille katekisme.

Medlemspris:
9788252002256

Konkordieboken

Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter
Medlemspris:
9788252033267

Kirke og misjon gjennom 2000 år

Allmenn kirke- og misjonshistorie

Omfattende kirkehistorie som spesielt er beregnet på grunnfagsstudiet i kristendomskunnskap.

Medlemspris:
9788252044508

Jordens største under

Historien om kirken

Boka er en kortfattet framstilling av norsk og internasjonal kirkehistorie fra Jesu fødsel og fram til i dag.

Medlemspris:
9788252000085

Jeg vet på hvem jeg tror

Medlemspris:
9788252047424

Hovedtanker i Johannesevangeliet

Lettfattelig gjennomgang av det som kanskje er Bibelens mest leste skrift.

Medlemspris:
9788252040326

Ordet fra Guds munn

Klassisk lærebok om det å forkynne Guds ord.
Medlemspris:
9788252042542