Til toppen

Kommende bøker

Irene Krokeide Alnes
Hverdagslykke
I andakt for andakt – gjennom et helt år - møter den kjente sangevangelisten fra duoen Marit & Irene deg meg gode påminnelser om hvem Jesus er, og hva han har gitt oss. 
Han er virkelig nær.  Sammen med ham kan hver dag bli både trygg og spennende, til tider munter − og alltid full av håp.
 

C.S. Lewis
Thulcandra 
I det tredje bindet av Romtrilogien befinner vi oss på jorden. Mørket blir sterkere. Onde vitenskapsmenn prøver å skape kunstig liv, og trollmannen Merlin vekkes opp av dvale. Men en liten gruppe kjemper på det godes side. Scenen er satt for en kamp på liv og død. 
 

Alt du kan skape (kommer 2024)
Jordan Raynor

I begynnelsen skapte Gud. I begynnelsen var Gud produktiv. I begynnelsen arbeidet Gud. Du og jeg ble ikke skapt for kun å forbruke. Gud skapte oss i sitt bilde; han kalt oss til å arbeide og skape med Ham.

En inspirerende og vakker bildebok for barn – i lek, i undring, i skapende utfoldelse.