Til toppen

Guds ord det er vårt arvegods

Artikkelsamling om skriftsynet og reformasjonen

ISBN: 9788252004397
Lagerbeholdning:
Medlemspris:
Ikke medlem enda? Les mer her! Last ned omslag

inkl. mva.

Like siden syndefallet har det stått en åndskamp om Guds ord, og Bibelen bekrefter at denne kampen skal bli sterkere mot endens tid.

Denne boken har som mål å gi svar på noen av de utfordringer troens folk kan møte. Bokens artikkelforfattere kommer fra ulike evangelisk-lutherske miljøer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Deres felles ønske er å bygge tillit til Bibelen som Guds uforanderlige og ufeilbarlige ord, gitt mennesker til alle tider. Temaene berører ulike sider ved Bibelen som Guds åpenbarte ord, og belyser hvordan Bibelen er en sann og troverdig veileder i alle spørsmål knyttet til tro og kristent liv.

Artikkelforfattere: Ragnar Andersen • Per Bergene Holm • Jan Bygstad • Alf Danbolt • Konrad Fjell (red.) • Torbjörn Johansson • Jack D. Kilcrease • Torben Kjær • Johannes Kleppa • Ingvald André Kårbø • Timo Laato • Peter Flemming Olsen • Arne Helge Teigen • Mikkel Vigilius • Andreas Årikstad

Bok
Forfatter Konrad Fjell, red.
Forlag Lunde Forlag
Antall sider 250
Utgivelsesår 2017
Målform Bokmål
Innbinding Mykbind m/klaff
EAN for boken 9788252004397