Til toppen

Forståelse og fordypning

Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen

ISBN: 9788253148007
Lagerbeholdning:
Medlemspris:
Ikke medlem enda? Les mer her! Last ned omslag

inkl. mva.

Med et presist og lettfattelig språk veksler forfatteren mellom korte samtalereferater, teoretiske analyser og hermeneutiske refleksjoner. Sentralt hos Eide står begrepene «forståelse» og «fordypning». ​

«Forståelse og fordypning - perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen» er en innføringsbok i sjelesorg, som allerede før utgivelse ble vedtatt brukt på masterstudier i sjelesorg ved Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet.

De siste hundre år har sjelesorgen blitt utfordret av dype sosiale og kulturelle endringsprosesser, sekulære livssyn og nye terapiformer. Det har ført til spenninger og debatt omkring sjelesorgens selvforståelse. Foreliggende bok kan ses som et innlegg i debatten. Dens sentrale anliggende er å forstå bedre hvordan den kristne tro og tanke kan være til hjelp i møte med livskriser og lidelse.

«Behovet for en god og ikke for omfattende innføringsbok er stort i en rekke sammenhenger. Eides tekst er en slik bok.»
Leif Gunnar Engedal, Professor i religionspsykologi og sjelesorg

Bok
Forfatter Øyvind M. Eide
Forlag Luther Forlag
Antall sider 130
Utgivelsesår 2014
Målform Bokmål
Innbinding Heftet
Utgave nr. 1